service-4

ĐẠI LÝ HẢI QUAN

Cẩn thận từng chi tiết

Đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, thủ tục khai báo hải quan là một trong những khâu vô cùng quan trọng vì điều này quyết định hàng hóa của bạn có được phép xuất khẩu, nhập khẩu kịp tiến độ hay không. Khai báo hải quan là khâu dễ phát sinh nhiều vấn đề nằm ngoài dự kiến của doanh nghiệp.

Với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp trong lĩnh vực khai báo hải quan, chúng tôi – Pacific Logistics tự tin để tư vấn các thủ tục cũng như đưa ra những giải pháp tối ưu cho khách hàng trong dịch vụ khai báo hải quan.

Dịch vụ cung cấp:

  • Đại lý khai báo hải quan được công nhận bởi Tổng Cục Hải quan Việt Nam.
  • Ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu.
  • Khai báo các mặt hàng chịu sự quản lý chuyên ngành (Khai báo hóa chất, Kiểm định chất lượng, ATVSTP, Kiểm dịch động, thực vật…)
  • Thực hiện thủ tục hải quan cho các dự án của DN đầu tư (Nhập khẩu đầu tư miễn thuế, tạo TSCĐ, SXXK, Gia công, Chế xuất, Máy móc thiết bị siêu trường, siêu trọng…)
  • Thực hiện thủ tục hải quan cho các hàng xá vận chuyển bằng sà lan, tàu rời, thức ăn gia súc, phân bón, thép…
  • Xin giấy phép xuất khẩu/nhập khẩu, chứng nhận xuất xứ và các giấy phép khác.