05e7ab1c9c8378dd2192

DỊCH VỤ KHO VẬN

Luôn luôn sẵn sàng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hệ thống kho và trung tâm phân phối rộng khắp. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về dịch vụ kho vận, chúng tôi cung cấp giải pháp hoàn chỉnh cho nhu cầu lưu trữ của bạn. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ xếp dỡ với hệ thống cửa kho nâng hạ. Hệ thống kho rộng khắp miền Nam có vị trí thuận tiện gần các trung tâm logistics và các tuyến đường chính.

 • Dịch vụ kho vận giám sát an ninh
 • Lưu trữ dài hạn và ngắn hạn
 • Xếp dỡ hàng hoá thuận tiện bằng hệ thống nâng hạ
 • Dịch vụ bao bì (Điền, Dán nhãn, Đóng gói)
 • Dán mã vạch
 • Pick and Pack
 • Cross Docking
 • Quyền truy cập dữ liệu qua Internet và ERP
 • E-Fulfillment
 • Reverse Logistics
 • Kitting
Kho hàng xá, hàng rời
Trung tâm phân phối
Kho Tổng hợp
Kho CFS
Kho Ngoại quan
Bãi ICD, Container