Truck and warehouse

VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA

Dịch vụ chuyên gia

Đối với những công ty muốn giảm chi phí và đơn giản hóa vận chuyển hàng hoá trong nước. Bạn có thể ủy thác định tuyến cước vận chuyển của bạn cho chúng tôi hoặc chúng tôi sẽ là đơn vị hỗ trợ cho bộ phận vận tải hiện tại của bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm và chuyên môn Pacific Logistics là người bạn đường hoà hảo của bạn.

Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra miễn phí hóa đơn cước vận chuyển của bạn theo dữ liệu mùa cao điểm của công ty bạn. Sau đó, chúng tôi sử dụng thông tin này để xác định các nhà cung cấp dịch vụ hiệu quả nhất, chi phí tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.

Dịch vụ vận chuyển nội địa bao gồm :

  • Lựa chọn, đàm phán, quản lý nhà cung cấp toàn diện
  • Phân tích và so sánh đánh giá
  • Phân tích bao bì
  • Online Tracking – 24 / 7 Truy cập kiểm tra trạng thái đơn hàng
  • Xác nhận quyền sở hữu
  • Giải quyết các vấn đề pháp lý và quy định
  • Tư vấn giải pháp Logistics cho các doanh nghiệp mới và khách hàng tiềm năng